Omsorgsboligene – tilstrekkelig beslutningsgrunnlag?