Loven er endret, den som skal stemme peker selv ut hvem som skal hjelpe