Ja til mer tverrpolitisk samarbeid om likestilling