Resultatet på kalkulatoren er avhengig av at de riktige tallene puttes inn