Vi vil vel alle utvikle og få mer liv på den grønne øya vår