Politiet må prioritere å slå ned på åpenlys omsetning av rusmidler