Ønsker vi å fylle igjen Klampavika for å få plass til flere blokker?