Vi vil ha tryggere veier og mindre kø uten å bygge motorvei og ny bro