Også MDG må forholde seg til virkelighetens verden