Planene om en cruisehavn i Eidsvika og Tressmarka har skapt mye engasjement på Askøy. Vi i Arbeiderpartiet er krystallklare. Vi lever i en tid der stadig mer natur bygges ned, det kan ikke fortsette. Derfor vil Arbeiderpartiet beholde Eidsvika og Tresmarka, som et natur- og friluftsområde.

For oss har det vært en selvfølge at velgerne skal få vite hva vi mener før valget.

Diskusjonene rundt en cruisehavn i Eidsvika og Tresmarka har pågått siden 2020. Vi skal alltid lytte til de som ønsker å få til noe på Askøy. Det har vi også gjort i denne saken.

Det er kommunene som er den fremste arealforvalteren i Norge. Det betyr at vi som lokalpolitikere har et stort ansvar når det kommer til å ta vare på natur. Det å ha god tilgang til natur er viktig for at vi mennesker skal kunne leve gode liv. Da er det skremmende å tenke på at våre barn og barnebarn ikke skal kunne ha den samme muligheten som oss til å nyte naturen. Arbeiderpartiet er opptatt av at Askøy også skal være et godt sted å bo og leve for fremtidige generasjoner.

Hvordan vi verdsetter naturen, baseres ofte på nytten den har for oss mennesker, for eksempel om det er fint å gå tur der, eller om stiene er godt merket. Det er imidlertid viktig å huske på at naturen også har en egenverdi. Det er naturens betydning for oss mennesker og dens egenverdi som er avgjørende for at vi i Arbeiderpartiet konkluderer med at vern av Eidsvika og Tressmarka er det eneste riktige.

Flere partier, deriblant Høyre og Frp, ønsker ikke å konkludere før arealplanen skal opp til behandling. De samme partiene har nå valgt å utsette arealplanen til etter valget. Det kan virke som at Høyre og Frp ikke ønsker å ta beslutninger som kan gjøre dem upopulære blant velgerne, og det er synd. Jeg mener at vi som politikere må vi tåle å stå i de beslutningene vi tar, selv om det noen ganger koster.

Velgerne fortjener å vite hvor vi politikere står i viktige saker, derfor har vi i Arbeiderpartiet vært tydelig på at vi ønsker vern av Eidsvika og Tressmarka. Jeg håper at også Høyre og Frp vil fortelle velgerne hvor de står i denne saken.

Benjamin Jakobsen, varaordførerkandidat Askøy Arbeiderparti