Ja, det er dårlig vedlikehold på Ravnanger omsorgssenter