Skal et levende demokrati opprettholdes, er det viktig å bruke stemmeretten