«Ho har kanskje ikkje fått meldingar frå omsorgsbustadane og legekontoret, som må koke vatnet?»