Nylig var det en stor markering på rådhustrappen. Mange titalls renholdere gav uttrykk for sin frustrasjon og usikkerhet for at de borgerlige partiene ønsker å konkurranseutsette jobbene deres. Det er lett å forstå deres sinne.

Ved konkurranseutsetting oppstår flere risikoer: noen kan miste jobben, de kan få (enda) lavere lønn, pensjonsvilkårene kan bli svekket, retten til AFP kan mistes og arbeidsforholdene kan bli (enda) tøffere. Det er disse vilkårene man kan spare penger på.

Dårligere pensjon og AFP er altså to av vilkårene høyresiden vil spare penger på. At Høyre og Fremskrittspartiet mener dette, er ikke noe nytt. Dette er partier for de med mange penger, ikke vanlige lønnsmottakere. Mer overraskende er det for noen at «Pensjonistpartiet» her opptrer som et høyreparti. I valgkampene snakker de høyt om høyere pensjon og bedre politikk for alle som har trygd i dette landet. Valgflesket står ikke til troende. All erfaring viser nemlig at pensjonsvilkårene svekkes ved konkurranseutsetting og privatisering. Mange renholdere risikerer å ende opp som minstepensjonister dersom høyresiden får viljen sin.

Askøy SV er klar: Vi verdsetter renholdernes innsats. Vi klapper for yrkesgruppen – ikke bare etter pandemien, men også i det daglige. Det er trist at høyresiden angriper en lavtlønnet, kvinnedominert yrkesgruppe. I det minste kunne de vært ærlige på denne politikken i valgkampen.

Åge Rosnes SVs medlem i Utvalg for teknikk og miljø