Opptur som ikkje vil vara evig

  • Område som støttar seg tungt til olje- og gassindustrien vart spesielt hardt råka for fem år sidan. Blant desse fann ein Askøy, Sotra og Øygarden. FOTO: Christine Fagerbakke