Har Forsvaret blitt et for fjernt glansbilde for Ola Nordmann?