Tre år etter at den ble fjernet, dukker forslaget om eiendomsskatt opp igjen.

Kommunedirektør Eystein Venneslan foreslår eiendomsskatt på én promille av boligens verdi fra 2023. Inntektene vil han øremerke bygging og vedlikehold av skoler.

– Kommunen vil få store problemer med å finansiere byggingen av nye Erdal barneskole, sier kommunedirektøren om hvorfor han fremmer forslaget.

Partiene som styrer kommunen, er motstandere av eiendomsskatt og har vært det i flere år. Motstand mot skatter er dessuten en del av Frps DNA. Etter alt å dømme kommer ikke forslaget til å bli vedtatt. Så alle innbyggere som er motstandere av en slik skatt, kan senke skuldrene.

Men har direktøren mistet gangsynet og fingerspissfølelsen når han foreslår noe han vet halvparten av politikerne er så sterkt i mot?

Det er direktørens jobb å foreslå det han mener er den beste løsningen på alle saker han legger frem for politikerne.

Så alle som er motstandere av en slik skatt, kan puste lettet ut.

Venneslans mål er trolig å få politikerne til å forstå alvoret. For Askøy er en fattig kommune. Kommunen, sentralt plassert nabo til Norges nest største by, med nesten 30.000 innbyggere, et variert næringsliv og en engasjert befolkning, er den tredje fattigste kommunen, i følge direktøren. Det er ikke lett å forstå.

Samtidig er behovet for oppussing av skoler, nye skoler, nye slanger, rør og renseanlegg for vann og avløp, stort og skrikende. Milliardutgiftene står i kø i årene fremover. I det perspektivet er det lett å forstå direktørens forslag.

Men Askøy innførte eiendomsskatt i 2016. Etter bare fire år ble den avskaffet igjen da det politiske flertallet vippet andre veien. Det vil være uklokt å innføre skatten på nytt med mindre man er sikker på at man skal ha den som sikker inntektskilde i mer enn fire år.

Når kommunal eiendomsskatt først finnes som mulig inntektskilde, kan det godt hende at askøyværinger tåler å betale én promille av eiendommens ligningsverdi årlig for som et bidrag til gode skoler, barnehager og rent vann. Men kommunen fremstår som vinglete og taper omdømme om den skur av og på denne bryteren med få års mellomrom. Askøy trenger forutsigbarhet og en stødig kurs.