Økonomien gir grunn til bekymring

  • Politikerne har nå en siste frist på seg til 13. desember med enten å klekke ut et alternativt budsjettforslag, eller vedta budsjettet som rådmannen har foreslått. FOTO: Tom-Stian Karlsen