Sikten i krysset til Ravnanger senter er problem. Problemet er at høye busker hindrer sikten for alle som skal svinge til venstre i krysset i retning Tveit.

– Dette er fort gjort å fikse hvis buskene klippes ned eller fjernes, sa butikksjef Johnny Solend på Meny Ravnanger.

Folk rapporterer om nestenulykker og at de har tatt problemet med buskene opp med kommunen.

Men det er fylkeskommunen som er riktig adressat. Vestland fylkeskommune er ansvarlig for vedlikehold av området på grunn av bussterminalen like ved.

Saken ble publisert på askøyværingen.no fredag i forrige uke. Da lovet Sigmund Bødal, senioringeniør for infrastruktur og vei i fylkeskommunen, at de skulle se nærmere på sikten i krysset.

– Her skal det ikke være så vanskelig å få hentet frem en hekksaks eller noe, sa Bødal.

Som regel blir det offentlige kritisert for lang, tung og omfattende saksbehandling. Utredninger må til, og når noe skal gjennomføres er budsjettene brukt opp. Med rette får offentlige instanser ofte kritikk for dette.

Men nå er det grunn til å rose fylkeskommunen og Bødal. For allerede tirsdag denne uken var entreprenøren i gang med å fjerne buskene.

Ja, det var fort gjort å fikse, slik butikksjefen sa.

Vi skal ikke påstå at dette er rekord i offentlig saksbehandling, men raskt var det i alle fall.

Buskene er fjernet, sikten er blitt god igjen. Dermed er faren fjernet.

Takk til Sigmund Bødal og fylkeskommunen for at de handlet raskt!