Ta ungdommen på alvor

  • For at ungdommen på Askøy skal få det bedre, må alle gode krefter jobbe sammen. FOTO: Pixabay (illustrasjonsfoto)