Vannkrise på våt øy

  • Bildet til venstre er tatt 28. juni, mens bildet til høyre er tatt 10. august. FOTO: Christine Fagerbakke/Dag Folkestad (Askøy kommune)