Kloakkproblemet har fått pågå altfor lenge

  • En midlertidig slamavskiller er installert for å begrense utslipp til spillvann. – Ikke godt nok, mener avdeling for miljørettet helsevern i Askøy kommune. FOTO: Joar Hystad