Bra at det endelig ryddes opp i gamle synder

  • Skiftesvik 1961: Nederst til høyre i bildet er den gamle tjærefabrikken i Skiftesvik som brant ned. FOTO: Askøy kommunes skråfotosamling/Widerøesamling