– Asfaltverket på Steinrusten skulle aldri vært bygget