– Kjære folkevalgte: Ressurser til skole og barnehage må bli sterkt prioritert