– Det virker ikke som det er vilje eller evne til å gripe tak i de grunnleggende problemene i kommunen