– Det er grunn til å spørre om den nye ledelsesstrukturen i Askøyskolen er vellykket

  • – Hvorfor er det slik at nesten alle lærere jeg kjenner og snakker med, sier det samme: «Ledelsen holder på med sitt. De kunne like gjerne vært på en annen planet. Så får vi ta oss av elevene og undervisningen», skriver Harry Bekkevold. FOTO: Anne Jo Lexander/Pixabay