– Ordføreren har glemt baksiden av medaljen til byvekstavtalen