Klarer du å stoppe dette forslaget, Stenseide?

  • – Simpelt er ordet jeg bruker når man vil innføre gebyr på alle dødsfall, skriver innleggsforfatteren. FOTO: Anne Jo Lexander (illustrasjonsfoto)