Utanforskap utfordrar velferdsstaten

På Askøy har ein mellom anna gruppetilbodet VEMA, Veien mot arbeid, for ungdom som ikkje har fullført vidaregåande, skriv to NAV-leiarar.

Stadig fleire nordmenn står ufrivillig utanfor arbeidsmarknaden. Denne utanforskapen pregar også regionen vår.

Les hele saken med abonnement