– Mange av innsparingane måtte vi tatt sjølv med eigedomsskatt