«Jeg har alltid den gode følelsen av å ha blitt lyttet til av en trygg og god ansatt i hjemmesykepleien»