– Det må gjøres noe med parkeringen slik at flere får bruke dette flotte området