– Jeg pleier ikke å bruke ord som «fantastisk» og «utrolig» så ofte, men her må jeg bruke dem