«Vår sønn måtte ta et tårevått farvel med spesialpedagogen som har fulgt ham nærmest daglig i halvannet år»

  • – Barn som mottar oppfølging fra pedagogisk støttetjeneste er gjerne i en noe utsatt posisjon hvor de ikke håndterer endringer like godt som andre barn. Likevel skal de ikke engang få en uke til å tilpasse seg på, skriver innleggsforfatteren. FOTO: Pixabay (illustrasjonsfoto)