I årevis har det kokt på debattsidene til Askøyværingen både på nett og i papir. Vi er svært fornøyde med at lokalavisen er en viktig arene for debatt for innbyggerne på Askøy. Det ønsker vi skal fortsette, og vi oppfordrer derfor alle som har noe på hjertet om å sende oss sine meninger.

Debattinnlegg kan være korte eller lange, men ikke lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.

Oppgi fullt navn, tittel/stilling, adresse og telefonnummer. Vi tar ikke med kontaktinformasjon ved publisering av innlegget, men det kan være relevant å ta med i signaturen hvilken rolle du har i forbindelse med det du skriver om.

Vi ønsker også at du legger ved et bilde av deg selv, men det er ikke et absolutt krav.

Askøyværingen har rett og plikt til å redigere innsendt materiale.

Askøyværingen prioriterer innlegg av skribenter fra Askøy og innlegg som handler om tema som er aktuelle i vårt nedslagsfelt. Unntaksvis tar vi inn innlegg fra regionale og nasjonale aktører.

Omtal andre med respekt, også de du er uenig med.

Det hender at vi sender teksten tilbake og ber om omarbeiding eller nedkorting. Innlegg kan bli publisert i papiravis og på askøyværingen.no. Debattinnlegg kan også bli delt på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Noen skrivetips:

  • Skriv så lett og engasjerende du kan, men vær presis. Foreslå en kort tittel og ingress som gjør leseren nysgjerrig og som tar opp det du skriver om. Men husk at også tittel og ingress kan bli redigert.

  • Kan du aktualisere innlegget ditt ved å vise til en nylig eller viktig hendelse? Bruk gjerne konkrete eksempler i teksten.

  • Adresser gjerne innlegget slik at en person eller institusjon føler seg forpliktet til å svare.

  • Ikke bruk fagterminologi eller fremmedord som går folk flest hus forbi.

  • Klarer du å spisse hovedbudskapet ditt i en god avslutning?

Askøyværingen ønsker å legge til rette for en engasjert debatt der det er rom for mange ulike syn, og der alle føler seg komfortable med å delta. Derfor ber vi deg ta en kikk på retningslinjene våre for kommentarfelt både på artikler og på våre kontoer i sosiale medier.