– Askøy må sette tæring etter næring

  • Askøy står som følge av den vekst vi har hatt i folketallet de siste tiårene overfor betydelige utfordringer når det kommer til infrastruktur og ubalanse mellom infrastruktur og folketall, skriver Frode Larsen fra Askøy Senterparti. FOTO: Christine Fagerbakke