– Brennpunkt viser det tragiske i at kommuner vurderer BPA-rettigheten så ulikt