– Jeg tror rett og slett ikke Askøy har råd til å si nei til byvekstavtalen