– Nå er grensen nådd! Vi må kunne stole på politikernes avgjørelser