Vi i Senterpartiet ser på frivilligheten som et satsingsområde, og ikke som et problem