Kommunen svarer: – Askøy kommune er en ansvarlig arbeidsgiver