– På Askøy lever mange barn i familier med lav inntekt

  • – Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen. Hvordan forholder vi oss til dette på Askøy? spør Gerd Olaug Vikesland og Ingvild Augestad Syversen fra Askøy KrF. FOTO: Christine Fagerbakke/privat