– Peker i retning av at Kildn er et prosjekt vi bør gå for