– Den nye arealplanen gjør det svært vanskelig å få bygget ute i bygdene