– Idrettslederne på Askøy var forut for sin tid

  • Stifterne og styret i det første kontaktutvalget for idrettslagene i Askøy i 1968. Bak fra venstre: Egil Nilsen/ Florvåg Idrettsforening og Gunnar Skare/Kleppestø Idrettslag. Foran fra venstre: Odd I. Skogen/Erdal Idrettslag, Formann Roald Bjørsvik/Askøy Orienteringslag og Håkon Paulsen/Hetlevik Idrettslag. FOTO: Privat/Kurt J. Hæggernæs