Forvirring, sorg og sjokk. Men også små lysglimt. Slik opplevde barndomsvennen, presten og partimannen dagene etter 22. juli Foto: Anne Jo Lexander

Barndomsvennen, presten og partimannen

Terrorangrepet på Utøya trengte seg inn, også i askøysamfunnet. To av Askøys ungdommer kom aldri tilbake. Slik husker barndomsvennen, presten og arbeiderpartimannen dagene og tiden etter 22. juli.