Da tyskerne inntok Ramsøy

  • Heima på skaret: Bildet er tatt en gang mellom 1934 og 1940, og viser den delen av Ramsøy som senere skulle bli okkupert av tyskerne. FOTO: Ukjent