Den pensjonerte kirkevergen har syklet mil etter mil i sommer