Soknepresten ønsker velkommen til julegudstjeneste i Askøys største idrettshall